Làm biển chỉ dẫn, bảng thông báo inox, biển no smoking tại công ty in nhanh TPHCM
Làm biển chỉ dẫn, bảng thông báo inox, biển no smoking tại công ty in nhanh TPHCM
In Kỹ Thuật Số Since 2006 nhận làm biển chỉ dẫn, bảng thông báo inox, biển no smoking, WC cho tòa nhà, khách sạn, văn phòng - nhận in dù chỉ 1 biển, từ TPHCM gửi hàng đi toàn quốc.Xưởng In Kỹ Thuật Số vẫn được duy trì sản xuất tuân theo Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân...